POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

 

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, la LOPD, els criteris de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la LSSIC, se l’informa dels seus drets de protecció de dades personals.

La web de SA TRIBU, ENTRENEMENT FUNCIONAL d’aquí d’ara endavant SA TRIBU (https://satribu.com) té per objectiu donar a conèixer els serveis que ofereix SA TRIBU.

Els menors de 14 anys no hauran d’enviar, i queda prohibit, cap informació personal sense el consentiment del seu pare o tutor. SA TRIBU no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l’autorització oportuna.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

SA TRIBU, Entrenament funcional (en endavant, SA TRIBU).
C/  Joan Riutort , 98. 07190 Esporles. Illes Balears
E-mail per a comunicacions en matèria de protecció de dades: info@satribu.com

Informació de privacitat específica per a cada tractament

Quines dades es recopilen a través de la Web?

 • Les dades d’identificació que es requereixen en el formulari de contacte disposat (nom, cognoms i e-mail) i els que es facilitin voluntàriament en el camp de text establert.
 • A més, en navegar facilita la seva IP, adreça MAC, quin sistema operatiu o navegador usa, i fins i tot la durada de la seva visita.
 • Els que voluntàriament proporcioni en posar-se en contacte amb la SATRIBU mitjançant el correu electrònic indicat en la web, que podran ser d’identificació i aquells altres que voluntàriament es facilitin com a arxius (documents, o uns altres).

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que es recapten són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Finalitats basades en l’interès del titular de les dades a través de peticions que solen articular-se per a atendre aquestes situacions:
  • Realitzar propostes de negoci.
  • Proveïdors que ofereixen els seus productes i serveis en satribu.com.
  • Altres peticions.
  • Accedir als continguts que publica satribu.com.
  • Subscriure’s a la newsletter per a rebre comunicacions periòdiques sobre continguts, productes o serveis de satribu.com.
 • Finalitats basades en l’interès legítim del responsable:
 • Facilitar i millorar l’experiència de navegació per la web de satribu.com.
 • Oferir informació sobre els serveis que presta satribu.com.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

Es conservaran durant el temps que estableixin les cookies i web beacons de la present pàgina web.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades recaptades són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites. En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà afectar la finalitat del seu subministrament o implicarà la impossibilitat de rebre la prestació de serveis pretesa.

La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés que manifesta l’usuari. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la licitud dels tractaments basats en el consentiment que s’hagués donat prèviament.
 • Tractes preliminars per a la contractació dels serveis prestats per satribu.com.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • A Google Inc., prèviament fem anònim, a l’efecte d’anàlisi del funcionament, rendiment i visites a la web.
 • com només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • Les valoracions que realitzin tercers amb el seu nom i cognoms seran públiques per als usuaris que visitin aquesta pàgina web.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

 • Les dades identificatives que subministri vostè mateix com a usuari de la xarxa social.
 • Els que voluntàriament proporcioni en posar-se en contacte amb satribu.com, en fer comentaris o mitjançant missatgeria instantània de la xarxa.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

 • Donar a conèixer els serveis de satribu.com.
 • Crear una relació amb vostè.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

 • L’usuari pot cancel·lar el tractament de les seves dades en la Xarxa Social configurant les opcions de què disposa per a deixar de seguir a satribu.com o desactivar “M’agrada” i les altres anàlogues que tingui activades en el seu perfil social.
 • En tot cas, pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a les quals hagin estat facilitats.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades que es recapten són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.
En cap cas està obligat a facilitar-los, però de no fer-lo no podrà rebre els continguts i informacions que se subministren a través de la xarxa social ni podrà comunicar-se amb satribu.com per aquest mitjà.

La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés de l’usuari en fer-se seguidor o donar-li a “M’agrada” en la pàgina.
 • Els termes i condicions contractuals de la Xarxa Social.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • satribu.com no comunica a cap tercer les dades dels seus seguidors fora de la xarxa social.
 • Si escau, satribu.com només comunicarà les seves dades a un tercer si:
 • Prèviament s’ha prestat consentiment exprés per a això.
 • Perquè existeix empara legal.
 • Perquè els termes i condicions acceptats per l’usuari de la xarxa social prèviament així ho permeten en usar les seves funcionalitats, com el ser citat mitjançant la @ en els comentaris.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@satribu.com incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel proveïdor i els que consten en els contractes acordats o els que deriven de l’execució de la relació contractual.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que es recapten són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Realitzar tots els actes preparatoris per a la subscripció d’un contracte posterior.
 • Complir amb els drets i obligacions derivats del contracte subscrit.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals?

 • Les dades de caràcter personal es conservaran de la següent manera:
 • En general, mentre no sol·liciti la seva supressió.
 • El termini genèric de conservació serà d’un any.
 • En tot cas, pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a la qual hagin estat facilitats.
 • Quan els proveïdors que es posen en contacte es converteixen posteriorment en subministradors o partners, seran informats específicament sobre aquest aspecte en el corresponent contracte de serveis, però, en general, pel temps de prestació de serveis i, després de finalitzar-se aquests, mentre no els sol·liciti suprimir, romanen bloquejats pel temps legal necessari, segons la categoria de dades i finalitats per a les quals van ser recaptats, i igualment pel termini legal precís per a atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de l’activitat professional realitzada o per qualsevol exigència legal.
 • En qualsevol cas i en compliment de les respectives obligacions legals, es conservaran seguint els terminis successius:
 • 4 anys, segons l’art.66 de la LGT.
 • 5 anys, segons l’art.1964 del Codi Civil.
 • 6 anys, segons l’art.30 del Codi de Comerç.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades que són recaptats són adequats, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.

En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà afectar la finalitat del seu subministrament o implicarà la impossibilitat de rebre la prestació de serveis pretesa. La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • El consentiment exprés de l’usuari.
 • Tractes preliminars per a la contractació amb satribu.com.
 • Interès legítim del Responsable del Tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • satribu.com només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • Bancs i Caixes d’Estalvis.
 • Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Altres Administracions, com l’Administració de Justícia.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@satribu.com incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.

Quines dades es tracten?

Les dades d’identificació que es derivin del mitjà de contacte emprat pel client i els que consten en els contractes acordats o els que es deriven de l’execució de la relació contractual, així com les seves dades bancàries.

Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?

Les dades que són recaptats són els estrictament necessaris per a les finalitats que es descriuen a continuació:

 • Realitzar tots els actes preparatoris per a la subscripció d’un contracte posterior.
 • Complir amb els drets i obligacions derivats dels contractes de serveis subscrits amb els clients.

Per quant temps es conservaran les seves dades personals? 

 • Les dades de caràcter personal es conservaran de la següent manera:
 • En general, mentre no sol·liciti la seva supressió.
 • Mentre duri la relació contractual que s’hagi subscrit.
 • Pel temps mínim necessari per a qualsevol de les finalitats descrites per a la qual hagin estat facilitats.
 • Amb posterioritat a la terminació de la relació contractual, es conservaran bloquejats, seguint els terminis següents, segons sigui el cas:
 • 5 anys, segons l’art.1964 del Codi Civil.
 • 6 anys, segons l’art.30 del Codi de Comerç.
 • Pels terminis que estableix l’art.131 del Codi Penal per a les prescripcions de delictes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades recaptades són adequades, pertinents i estrictament necessaris per a complir amb les finalitats descrites.

En cap cas està obligat a facilitar-los, però no fer-lo podrà derivar en la impossibilitat de rebre la contractació pretesa.
La base legal per al tractament de les seves dades personals, són:

 • Tractament necessari per a dur a terme tractes precontractuals o, posteriorment, per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

 • satribu.com només comunicarà les seves dades a un tercer en cas que prèviament hagi prestat el seu consentiment exprés o existeixi empara legal.
 • També es podrien cedir les dades als Encarregats de Tractament de satribu.com. En particular, als quals li presten serveis de tercers amb accés a dades necessàries per a la prestació directa dels serveis contractats, així com altres auxiliars.
 • A Administracions Públiques, com l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, Seguretat Social, Jutjats, etc., segons el cas concret legalment emparat.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

 • Dret a saber si s’estan tractant les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació.
 • Dret de cancel·lació o supressió.
 • Dret d’oposició.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal del Responsable del Tractament ja indicada, o a info@satribu.com incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent tant del titular com del seu representant si actua a través seu i, en aquest cas, document acreditatiu d’aquesta condició. Haurà d’indicar-se quin dret/s concret/s s’exerciten.

Es pot retirar el consentiment?

Pot revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades en tot moment, però seran vàlids els tractaments que es van realitzar basats en el consentiment previ que va prestar.

On pot incoar reclamacions sobre protecció de dades personals?

Pot dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es localitza en la url: www.aepd.es i al carrer Jorge Juan 6, Madrid, 28001.